Aaron – adoptovaný

Aaron – adoptovaný

Aaron –  majestátny mladý kríženec Cane Corso . Jeden z tých, čo keď trochu vyrastú, sú prebytoční. Stávajú sa vecami na predaj, na darovanie, na rozdávanie kdekomu. Končia na reťaziach, v maštaliach, alebo mŕtvi niekde pri ceste. Vieme, že Aaron bol na reťazi až kým mu nevrástla do krku. Vieme, že mu muchy žrali uši tak, že pri zatrepaní hlavou všade rozstrekoval kvapky krvi. Podľa toho ako sa ľaká pohybov, tušíme, že bol bitý. Nevieme, čo všetko sa ešte stalo v jeho krátkom živote, ale takmer skončil pri tej ceste… Či už utiekol alebo ho niekto vyhodil, zjavil sa v poli a neustále vychádzal na cestu bez ohľadu na rýchlosť áut. Našťastie aj keď plachý, inštinktívne predsa len očakával pomoc.

Dostal sa dočasnej opatery na nevyhnutný čas, aby sa dal trochu fyzicky aj psychicky do poriadku a teraz si hľadá nový, už skutočný domov.

 

sk_SKSK