Možnosti platby:

 • Platba kartou
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Bankové prevody

 

Platba kartou:

Platba kartou je najpoužívanejšia platobná metóda. Platobná brána Comgate podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro.

Priebeh platby:

Po schválení platby získate ihneď informáciu o vykonaní platby.

 

Apple Pay:

Apple Pay je platobná metóda, ktorá umožňuje zákazníkom jednoduché platenie pomocou karty uloženej v Apple Wallet. Zákazník nemusí opisovať číslo karty ani ďalšie údaje.

Platba Apple Pay je v podstate to isté ako platba kartou.

Pre zobrazenie služby je potrebné mať k dispozícii webový prehliadač Safari a zariadenie od spoločnosti Apple, ktoré disponuje Touch ID alebo Face ID. Medzi tieto zariadenia patrí:

 • iPhone s Face ID alebo Touch ID, okrem iPhonu 5s
 • iPad Pro, iPad Air, iPad a iPad mini s Touch ID alebo Face ID
 • Modely Macu s Touch ID, Modely Macu uvedené v roku 2012 alebo skôr v kombinácii s iPhonom alebo Apple Watch podporujúcimi Apple Pay

Viac informácií o podporovaných zariadeniach nájdete tu.

Pre funkčnosť tejto platobnej metódy je nevyhnutné najskôr uložiť platobnú kartu do Peňaženky Apple.

Detailný popis, ako vložiť údaje o karte do Peňaženky Apple, nájdete tu.

Priebeh platby:

1. Výber platobnej metódy Apple Pay

Pre zobrazenie služby Apple Pay je potrebné, aby si platca vybral buď priamo metódu Apple Pay, alebo metódu Platba kartou. V prípade, že si platca vybral metódu priamo v košíku e-shopu alebo zvolil platbu kartou, dôjde k presmerovaniu platcu na kartovú bránu. Pokiaľ sa výber platobných metód nenachádza na stránke e-shopu, je platca presmerovaný na rozcestník platobných metód. Tu je platenie Apple Pay zobrazené samostatne. Po vybraní spôsobu úhrady nedochádza k presmerovaniu platcu na kartovú bránu, ale platba Apple Pay aj naďalej pokračuje priamo v prostredí rozcestníku.

2. Výber karty z Peňaženky Apple

V nasledujúcom kroku sa zobrazí karta uložená v Peňaženke Apple. Pokiaľ má platca uložených viac kariet, je nutné vybrať kartu, ktorou má byť platba uhradená.

3. Potvrdenie platby
V ďalšom kroku platca potvrdí zaplatenie platby. V prípade, že telefón podporuje Face ID, je možné platbu potvrdiť postranným tlačidlom telefónu. V MacBooku, ktorý podporuje Touch ID, potvrdzuje zákazník platbu odtlačkom prsta. V zariadení, ktoré nepodporuje biometriku, potvrdzuje platbu heslom.

4. Dokončenie platby

Po úspěšnom dokončení platby sa na stránke zobrazí hláška „Hotovo“. Nasleduje presmerovanie platcu späť do e-shopu.

 

Google Pay:

Google Pay je platobná metóda, ktorá umožňuje zákazníkom jednoduché platenie pomocou karty uloženej v Peňaženke Google. Zákazník nemusí opisovať číslo karty ani ďalšie údaje.

Platba Google Pay je v podstate to isté ako platba kartou.

Pre zobrazenie služby je potrebné mať k dispozícii podporovaný webový prehliadač (Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera alebo UC), alebo zariadenie s OS Android alebo Wear OS. Pre funkčnosť tejto platobnej metódy je nevyhnutné najskôr uložiť platobnú kartu do Peňaženky Google.

Priebeh platby:

1. Výber platobnej metódy Google Pay

Pre zobrazenie služby Google Pay je potrebné, aby si platca vybral buď priamo metódu Google Pay, alebo metódu Platba kartou. V prípade, že si platiteľ vybral metódu priamo v košíku e-shopu alebo zvolil platbu kartou, dôjde k presmerovaniu platiteľa na bránu kariet.

2. Výber karty z Peňaženky Google

V následujúcom kroku sa zobrazí karta uložená v Peňaženke Google. Pokiaľ má platca uložených viac kariet, je nutné vybrať kartu, ktorou má byť platba uhradená.

3. Potvrdenie platby

V ďalšom kroku platca potvrdí zaplatenie platby, zvyčajne v mobilnej aplikácii svojej banky. 

4. Dokončenie platby

Po úspešnom dokončení platby sa na stránke zobrazí hláška „Zaplatená platba“. Nasleduje presmerovanie platiteľa späť do e-shopu.

 

Bankové prevody:

Bankovým prevodom sa myslí prevod peňazí medzi dvoma bankami bez použitia platobnej karty. Prihlásenie do online bankovníctva alebo aplikácie garantuje bezpečnosť tejto platobnej metódy – potvrdenie platby môže prebehnúť len v nich. Pri spracovaní transakcie je bezpečnosť zaručená tým, že spojenie medzi bankami je šifrované.

Platobná brána Comgate ponúka niekoľko typov bankových prevodov, ktoré sa líšia spôsobom zadania, rýchlosti potvrdenia aj vykonania. Detailný popis ich priebehu nájdete nižšie.

PSD2 platba

Bankový prevod v režime Open Banking Standard, často označovaný ako PSD2 platba ponúka výhodu okamžitého potvrdenia platby. Nevýhodou je skutočnosť, že nie všetky banky umožňujú komfortné platby pomocou aj tejto služby.

Priebeh platby

   1. Zákazník vybere platbu bankovým prevodom, potom zvolí svoju banku.
   2. Zákazník potvrdí súhlas s presmerovaním do internetového bankovníctva s tým, že spracovateľom platby je spoločnosť kevin.
   3. Po prihlásení do internetového bankovníctva zákazník potvrdí okamžitý príkaz k úhrade zadaný prostredníctvom spoločnosti kevin. 

 

Online bankový prevod

Predvyplnený bankový prevod ponúka komfort platiteľovi a tiež okamžité potvrdenie úhrady. Predvyplnený bankový prevod na platobnej bráne Comgate využívame v bankách, kde platby v štandarde Open Banking Standard sú nefunkčné či používateľsky menej prívetivé.

Priebeh platby

   1. Zo zoznamu bánk si zákazník vybere svoju banku.
   2. Po výbere banky má zákazník možnosť zaplatiť platbu prostredníctvom QR kódu (platí pre české banky), alebo klikne na „Zaplatiť v internetovom bankovníctve“  a je presmerovaný do internetového bankovníctva.
   3. Po prihlásení do online bankovníctva sa mu zobrazí predvyplnený platobný príkaz. V tomto príkaze nemá zákazník možnosť meniť čiastku, variabilný symbol ani banku príjemcu.
   4. Po zaplatení dôjde k presmerovaniu zákazníka späť do e-shopu.

 

QR platba (v Česku)

QR platby v kombinácii s okamžitým bankovým prevodom spĺňajú požiadavku na komfort používateľa. Slabou stránkou tejto platobnej metódy je skutočnosť, že nie všetky české banky umožňujú okamžité bankové prevody. Niektoré banky menia nastavenia v priebehu dňa (pracovná vs. nepracovná doba) a v priebehu týždňa (pracovné vs. víkendy a sviatky). Platobná brána Comgate priebežne monitoruje chovanie jednotlivých bánk a podľa toho ponúka platobnú metódu QR platba v zozname platobných metód v jednotlivých bankách. QR platba je vhodná pre platby na počítači, kedy QR kód sa načíta z monitora obrazovky mobilným telefónom.

Priebeh platby

   1. Zákazník zvolí platobnú metódu QR platba.
   2. Zákazník vybere z ponuky svoju banku.
   3. Na mobilnom telefóne spustí zákazník aplikáciu mobilného bankovníctva, zvolí platbu pomocou QR kódu, ten načíta z obrazovky počítača a pokračuje s predvyplneným bankovým prevodom na telefóne.

 

Platba v mobilnej aplikácii (v Česku)

Na mobilnom zariadení so systémami iOS alebo Android je možné zvoliť platbu v mobilnej aplikácii. Ide o používateľsky prívetivú a rýchlu možnosť platby bankovým prevodom. Platca sa prihlasuje do aplikácie mobilného bankovníctva a tam potvrdzuje predvyplnený príkaz k úhrade. Prevod potom môže prebehnúť ako okamžitý, pokiaľ to platcova banka umožňuje. Táto platobná metóda je dostupná v bankách, ktoré ju podporujú.  

Priebeh platby

   1. Platca v prostredí platobnej brány na mobilnom telefóne zvolí platbu bankovým prevodom alebo pomocou QR kódu a následne svoju banku.
   2. V ďalšom kroku platca zvolí možnosť Zaplatiť v mobilnej aplikácii, zobrazia sa inštrukcie k tomu, aby v systémovej lište vybral aplikáciu mobilného bankovníctva.
   3. Otvorí sa aplikácia mobilného bankovníctva, platca se do nej prihlási zvyčajným spôsobom (napr. pomocou biometrického overenia).
   4. V mobilnej aplikácii platca potvrdí predvyplnený príkaz k úhrade. 

 

Bankový prevod bez okamžitého potvrdenia

Bankový prevod s ručným vyplnením platobných údajov je určený pre tých, ktorí z nejakého dôvodu nechcú či nemôžu platiť kartou a preferujú im známy nástroj. V prípade nesprávne vyplnených údajov či nesprávnej čiastky platbu posielame späť na bankový účet platcu. Potvrdenie o úhrade pri takej platbe je do druhého dňa.

Priebeh platby

   1. Pokiaľ zákazník nenájde svoju banku v zozname bánk na platobnej bráne, zvolí metódu ostatné banky.
   2. Potom sa mu zobrazia platobné údaje k platbe ako číslo účtu protistrany, čiastka a variabilná symbol.
   3. Zákazník sa prihlási do svojho internetového bankovníctva. Tu zadá údaje, ktoré zobrazila platobná brána.
   4. V prípade, že zákazníkov mobil podporuje čítanie QR kódov, môže zákazník zaplatiť pomocou QR platby.
   5. Po zadaní údajov k platbe alebo ich načítanie cez QR kód je možné platbu potvrdiť.
   6. Po zaplatení dôjde k presmerovaniu zákazníka späť do e-shopu.Online platby pre nás zabezpečuje platobná brána Comgate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Ďalšie informácie a kontakty na www.comgate.sk.

V prípade otázok ohľadom platieb kontaktujte:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267