2% z daní

Darovanie 2% z daní pre OZ Zatúlané psíky Šaľa sú pre chod útulku obrovským prínosom. Naša organizácia funguje na báze dobrovoľnosti a jej chod je závislý od Vašej finančnej pomoci. Bez týchto príspevkov, žiaľ, nie sme schopní fungovať. Preto Vás všetkých touto cestou prosíme o darovanie Vašich 2% z dane.

Ako funguje darovanie 2% z daní?

Pre zamestnancov
(fyzické osoby)

Postup je nasledovný : 

 1. Do 15.02. (februára) požiadajte zamestnávateľa o vykonanie „Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň“, a zároveň zažiadajte aj o „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
 2. Stiahnite si tlačivo „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ – tlačivo na stiahnutie nájdete nižšie.
 3. Vyplňte vyhlásenie, uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. V tomto tlačive sú už vypísané údaje o prijímateľovi – OZ Zatúlané psíky Šaľa. Prosím, nezabudnite sa na tomto tlačive PODPÍSAŤ.
 4. Najneskôr do 30.04. (apríla) pošlite, alebo doručte formuláre (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní ….) daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.


Pokiaľ ste pracovali v našej organizácii aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku predchádzajúcom (za ktorý odvádzate daň), máte možnosť venovať až 3% z dane, potvrdenie o tejto práci Vám radi vystavíme .

Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Fyzické osoby môžu poukázať 2% z dane iba jednému prijímateľovi, a to vo výške minimálne 3 Eurá.

 1. Ak máte príjmy iba zo závislej činnosti, vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb TYP A. Na poukázanie podielu zo zaplatenej dane vyplníte oddiel VIII – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona (strana 5).
 2. Ak máte príjmy podľa §5 až 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb TYP B. Na poukázanie podielu zo zaplatenej dane vyplníte oddiel XIII. – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona (strana 9).


  Údaje o prijímateľovi:

  IČO:42205182
  (IČO prijímateľa sa do kolónky zarovnáva sprava, ostatné polia zostávajú prázdne)
  Právna forma:Občianske združenie
  Názov:OZ Zatúlané psíky Šaľa
  Ulica:Vlčany 786
  Mesto:Vlčany
  PSČ:925 84
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.) na daňový úrad  (podľa miesta bydliska) a v tomto termíne je nutné zaplatiť aj daň z príjmov, prípadne uhradiť aj svoj daňový nedoplatok. Daňovníci, ktorí požiadali o predĺženie termínu na podanie daňového priznania, poukazujú podiel zo zaplatenej dane v predĺženom termíne, v ktorom budú podávať daňové priznania.

  Pokiaľ nemáte povinnosť podať daňové priznanie elektronicky a daňové priznanie podávate osobne, je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania (podľa typu daňového priznania A, alebo B).

Pre právnické osoby (firmy)

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8,00 Euro.

 1. Ak právnická osoba (firma) až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane (zvyčajne do 31.03.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi ), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1% z dane.
 2. Ak právnická osoba (firma) až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.03.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi ), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. Sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, pokiaľ ste sa rozhodli podporiť naše združenie sú:

  Údaje o prijímateľovi:

  IČO:42205182
  (IČO prijímateľa sa do kolónky zarovnáva sprava, ostatné polia zostávajú prázdne)
  Právna forma:Občianske združenie
  Názov:OZ Zatúlané psíky Šaľa
  Ulica:Vlčany 786
  Mesto:Vlčany
  PSČ:925 84
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list ako prílohu (je uvedená ako posledná strana DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktoré chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% (2%) z dane žiadne iné tlačivá. Daňovníci, ktorí požiadali o predĺženie termínu na podanie daňového priznania, poukazujú podiel zo zaplatenej dane v predĺženom termíne, v ktorom budú podávať daňové priznania.

Psíkovia v útulku

sk_SKSK