Všeobecné podmienky projektu „Virtuálna adopcia“

„Virtuálna adopcia“ je forma dobrovoľného prispievania Občianskemu združeniu Zatúlané psíky Šaľa, so sídlom 925 84 Vlčany 786, právna forma Občianske združenie, IČO: 422 051 82, reg. Číslo VVS/1-900/90-37209, ktoré prevádzkuje útulok na adrese Vážska 809, Selice.

Nejdená sa o reálnu adopciu, a preto sa na ňu nevzťahujú podmienky reálnej adopcie.

Psík je naďalej vo vlastníctve OZ Zatúlané psíky Šaľa.

Formou „Virtuálnej adopcie“ je možné adoptovať jedného, alebo viacerých psíkov. V prípade, že psíkovi z „Virtuálnej adopcie“ nájdeme nový reálny domov, adoptívny „virtuálny majiteľ“ bude o tejto skutočnosti informovaný. V takomto prípade je možné adoptovať si formou „Virtuálnej adopcie“ ďalšieho psíka.

Majiteľ psíka formou „Virtuálnej adopcie“ môže byť jednotlivec (súkromná osoba), skupina, fyzická osoba (podnikateľ, živnostník), alebo firma.

Psík, ktorého si adoptujete formou „Virtuálnej adopcie“. sa nachádza v našom útulku, prípadne v dočasnej opatere u našich dobrovoľníkov. V prípade Vášho záujmu o návštevu psíka, nám prosím zašlite mail na adresu info@zatulanepsikysala.sk a my sa s Vami spojíme a dohodneme si termín návštevy „Vášho“ psíka.

Všetky všeobecné aj konkrétne informácie o psíkoch získate na našej webovej stránke www.zatulanepsikysala.sk, Facebook Zatúlané psíky Šaľa a Instagram Zatúlané psíky Šaľa.

Váš pravidelný mesačný príspevok „Virtuálnej adopcie“ bude strhávaný automaticky z Vášho bankového účtu. Môžete ho kedykoľvek ukončiť bez udania dôvodu.

Vrátenie finančných darov poskytnutých na projekt „Virtuálna adopcia“ po ukončení prispievania nie je možný.

Prostriedky získané formou „Virtuálnej adopcie“ budú použité na základnú starostlivosť, na veterinárne ošetrenia, liečbu a ostatnú starostlivosť pre Vami vybraného psíka. V prípade, že prostriedky vyzbierané na Vášho psíka presiahnu aktuálne jeho potreby, OZ Zatúlané psíky Šaľa  (útulok) si vyhradzuje právo použiť tieto prostriedky  na ostatné, nevyhnutné potreby iného psíka.

sk_SKSK